Přeskočit na obsah

Životopis

Mgr. Ondřej Pektor, Ph.D.

▃▃▃▃▃Vzdělání
2017 – 2022Aplikovaná informatika, Ostravská univerzita, doktorské studium
2015 – 2017Informační systémy, Ostravská univerzita, navazující magisterské studium
2012 – 2015Aplikovaná informatika, Ostravská univerzita v Ostravě, bakalářské studium
2008 – 2012Elektrotechnika, Střední Průmyslová Škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, Kratochvílova 7
▃▃▃▃▃▃Praxe
2022 – dosudVyučující (externista), Ostravská univerzita, Ostrava
Náplní práce je výuka předmětů „Základy programování“ a „Algoritmy a datové struktury“
2021 – dosudSoftware engineer, 3Pillar Global, Ostrava
Náplní práce je vývoj backend řešení (.NET) a frontend řešení (Angular), role team lead
2017 – 2022Systém pro hodnocení kompetencí, disertační práce
Cílem této práce je vývoj komplexního systému pro hodnocení kompetencí.
2016 – 2021Vývoj webových aplikací (.NET a .NET Core), AiNeuron s.r.o., Havířov
Náplní práce byl vývoj webových informačních systémů a backend řešení pro mobilní aplikace.
2015 – 2017Vývoj systému pro podporu rozhodování v oblasti personalistiky, diplomová práce
Cílem práce práce byl vývoj systému pro určení vhodnosti uchazeče pro pracovní pozici na základě tvrdých a měkkých dovedností.
2014 – 2015Vývoj unikátní prezentační aplikace, Raynet s.r.o., Ostrava
Cílem spolupráce byl vývoj prezentační aplikace dle potřeb zadávající firmy.
2013Průzkum trhu, Raynet s.r.o., Ostrava
Cílem spolupráce bylo aktualizovat databázi konkurenčních společností na poli CRM.
▃▃▃▃▃Odborné dovednosti
ZákladníPráce s vektorovou grafikou, C++, JSP, Servlet, JPA, Objective-C, XNA
PokročiléJava, správa Linux serveru, Winforms
Aktivně používanéASP.NET/Core, C#, Entity Framework, REST API, Web API, MVC, Razor, Blazor, SignalR, HTML, CSS, Bootstrap, Angular, TypeScript, JavaScript
▃▃▃▃▃Jazyky
AngličtinaStředně pokročilýKomunikace v oblasti IT, práce s dokumentací
▃▃▃▃▃Pedagogická praxe
2018 – 2020Výuka předmětu „Objektové programování 1“ na Katedře informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
2017 – dosudVýuka předmětů „Základy programování“ a „Algoritmy a datové struktury“ na Katedře informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
▃▃▃▃▃▃Graduační práce
Disertační prácePEKTOR, Ondřej. Systém pro hodnocení kompetencí. Ostrava, 2022. Disertační práce. Ostravská univerzita
Diplomová prácePEKTOR, Ondřej. Návrh a implementace webové aplikace pro výběr vhodných uchazečů
na pracovní pozici
. Ostrava, 2017. Diplomová práce. Ostravská univerzita
Bakalářská prácePEKTOR, Ondřej. Využití tabletu jako terminálu pro ovládání prezentace připravených
dat na televizoru
. Ostrava, 2015. Bakalářská práce. Ostravská univerzita v Ostravě
▃▃▃▃▃▃Publikační činnost
MDPI MathematicsWalek, B. a Pektor, O. Data Mining of Job Requirements in Online Job Advertisements Using Machine Learning and SDCA Logistic Regression. Mathematics. 2021, 9(19), ISSN 2227-7390.
MDPI MathematicsWalek, B., Pektor, O. a Farana, R. Decision support system for evaluating suitable job applicants. Mathematics. 2021, 9(15), ISSN 2227-7390.