Přeskočit na obsah

Bakalářská práce

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá hledáním řešení pro interaktivní prezentaci připravených
dat na televizoru s použitím tabletu jako ovladače. První část je věnována
popisu specifikací tabletu Apple iPad a průzkumu možných variant řešení. Zbytek
práce je věnován vývoji vlastního řešení. Toto řešení se skládá z webové aplikace vyvinuté
pomocí technologie Java EE a mobilní aplikace pro iPad vyvinutou pomocí
nástroje Xcode a jazyka Objective C.

Závěr

V průběhu zpracovávání této práce byl proveden průzkum současných alternativ,
v podobě služeb a software, které by umožňovaly vyřešit problematiku prezentování
firemních dat na televizoru s ovládáním pomocí tabletu Apple iPad. V závěru tohoto
průzkumu bylo konstatováno, že žádná ze zvažovaných alternativ není zcela
vyhovující požadavkům zadávající firmy.
Po tomto zjištění byl zahájen vývoj vlastního unikátního řešení těchto požadavků.
Pomocí jazyka Java byla vyvinuta webová aplikace, která zabezpečuje zobrazování
dat na televizoru a jejich správu. Dále byla vyvinuta nativní mobilní aplikace
pro operační systém iOS, která je schopna zobrazovat obsah, který je vložen
do webové aplikace, v podobně jednoduché adresářové struktury a stránek k zobrazení.
Při stisku tlačítka, reprezentující konkrétní stránku k zobrazení, nebo některého
z tlačítek pro automatické prezentování dojde k vyslání příkazu webové aplikace,
která automaticky změní obsah, který je zobrazován na televizoru.
V poslední fázi bylo řešení nasazeno na vlastní virtuální server. Poté začala firma
toto řešení využívat. Se stávající funkčností byla spokojena, nicméně při další spolupráci
a delším používání se objevili oblasti, ve kterých by aplikace bylo vhodné
do budoucna rozšířit nebo modifikovat.

 

Dokončení – 2015

Štítky: