Diplomová práce

Návrh a implementace webové aplikace pro výběr vhodných uchazečů na pracovní pozici Tato diplomová práce se zabývá návrhem, implementací a praktickým ověřením systému pro podporu rozhodování v oblasti výběru vhodných uchazečů na pracovní pozici. Téma bylo zvoleno v návaznosti na nynější potřeby firem nabírat nové zaměstnance. Tato práce nabízí jednoduché řešení pro uchování klíčových informací o uchazečích na pracovní pozice.…

Read More