Diplomová práce

Návrh a implementace webové aplikace pro výběr vhodných uchazečů na pracovní pozici Tato diplomová práce se zabývá návrhem, implementací a praktickým ověřením systému pro podporu rozhodování v oblasti výběru vhodných uchazečů na pracovní pozici. Téma bylo zvoleno v návaznosti na nynější potřeby firem nabírat nové zaměstnance. Tato práce nabízí jednoduché řešení pro uchování klíčových informací o uchazečích na pracovní pozice.…

Read More

Bakalářská práce

Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá hledáním řešení pro interaktivní prezentaci připravených dat na televizoru s použitím tabletu jako ovladače. První část je věnována popisu specifikací tabletu Apple iPad a průzkumu možných variant řešení. Zbytek práce je věnován vývoji vlastního řešení. Toto řešení se skládá z webové aplikace vyvinuté pomocí technologie Java EE a mobilní aplikace pro iPad vyvinutou pomocí…

Read More