Bakalářská práce

Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá hledáním řešení pro interaktivní prezentaci připravených dat na televizoru s použitím tabletu jako ovladače. První část je věnována popisu specifikací tabletu Apple iPad a průzkumu možných variant řešení. Zbytek práce je věnován vývoji vlastního řešení. Toto řešení se skládá z webové aplikace vyvinuté pomocí technologie Java EE a mobilní aplikace pro iPad vyvinutou pomocí…

Read More