Zkracovač URL

Po ukončení podpory zkracovače URL od Google jsem několikrát při výuce nebo při školení na různých workshopech potřeboval studentům nebo účastníkům předat podkladové materiály (zpravidla uložené na mém OneDrivu). Ve škole je to možné řešit buď přes školní síť (což není úplně pohodlné, když tam potřebuji nahrát soubory ze svého notebooku) nebo přes Moodle (což bývá problematické na začátku semestru…

Read More

Diplomová práce

Návrh a implementace webové aplikace pro výběr vhodných uchazečů na pracovní pozici Tato diplomová práce se zabývá návrhem, implementací a praktickým ověřením systému pro podporu rozhodování v oblasti výběru vhodných uchazečů na pracovní pozici. Téma bylo zvoleno v návaznosti na nynější potřeby firem nabírat nové zaměstnance. Tato práce nabízí jednoduché řešení pro uchování klíčových informací o uchazečích na pracovní pozice.…

Read More

Bakalářská práce

Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá hledáním řešení pro interaktivní prezentaci připravených dat na televizoru s použitím tabletu jako ovladače. První část je věnována popisu specifikací tabletu Apple iPad a průzkumu možných variant řešení. Zbytek práce je věnován vývoji vlastního řešení. Toto řešení se skládá z webové aplikace vyvinuté pomocí technologie Java EE a mobilní aplikace pro iPad vyvinutou pomocí…

Read More