Skip to content

Curriculum Vitae

Mgr. Ondřej Pektor, Ph.D.

▃▃▃▃▃▃Education
2017 – 2022Applied Informatics, University of Ostrava, Ph.D. studies
2015 – 2017Information Systems, University of Ostrava, Mgr. studies
2012 – 2015Applied Informatics, University of Ostrava, Bc. studies
2008 – 2012Electrotechnics, Upper Secondary Technical School of Electrical Engineering and Computer Science, Ostrava, Kratochvílova 7
▃▃▃▃▃▃Experience
2022 – nowTeacher (extern), University of Ostrava, Ostrava
The scope of work is teaching the courses “Fundamentals of Programming” and “Algorithms and Data Structures”
2021 – nowSoftware engineer, 3Pillar Global, Ostrava
The scope of work is the development of backend solutions (.NET) and frontend solutions (Angular), the role of team lead
2017 – 2022Competence assessment system, dissertation
The aim of this work is the development of a comprehensive system for the assessment of competencies.
2016 – 2021Web application development (.NET and .NET Core), AiNeuron s.r.o., Havířov
The scope of work was the development of web information systems and backend solutions for mobile applications.
2015 – 2017Development of a decision support system in the field of HR, thesis
The aim of the work was to develop a system for determining the suitability of the candidate for a job position based on hard and soft skills.
2014 – 2015Development of a unique presentation application, Raynet s.r.o., Ostrava
The aim of the cooperation was to develop a presentation application according to the needs of the contracting company.
2013Market research, Raynet s.r.o., Ostrava
The aim of the cooperation was to update the database of competing companies in the field of CRM.
▃▃▃▃▃▃Languages
CzechNative speaker
EnglishIntermediateIT communication, work with documentation
▃▃▃▃▃▃Teaching Experience
2018 – 2020Výuka předmětu „Objektové programování 1“ na Katedře informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
2017 – nowVýuka předmětů „Základy programování“ a „Algoritmy a datové struktury“ na Katedře informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
▃▃▃▃▃▃▃Graduation work
DissertationPEKTOR, Ondřej. Systém pro hodnocení kompetencí. Ostrava, 2022. Disertační práce. Ostravská univerzita
ThesisPEKTOR, Ondřej. Návrh a implementace webové aplikace pro výběr vhodných uchazečů
na pracovní pozici
. Ostrava, 2017. Diplomová práce. Ostravská univerzita
Bachelor thesisPEKTOR, Ondřej. Využití tabletu jako terminálu pro ovládání prezentace připravených
dat na televizoru
. Ostrava, 2015. Bakalářská práce. Ostravská univerzita v Ostravě
▃▃▃▃▃▃▃Publishing activity
MDPI MathematicsWalek, B. a Pektor, O. Data Mining of Job Requirements in Online Job Advertisements Using Machine Learning and SDCA Logistic Regression. Mathematics. 2021, 9(19), ISSN 2227-7390.
MDPI MathematicsWalek, B., Pektor, O. a Farana, R. Decision support system for evaluating suitable job applicants. Mathematics. 2021, 9(15), ISSN 2227-7390.